Videolar

Poliomyelit (Çocuk felci) nedir?

Poliomiyelit, Türkçe karşılığı ile Çocuk Felci polio isimli  virüsün neden olduğu bulaşıcı bir enfeksiyöz hastalıktır. Geçmişte bir çok kişinin sakat kalmasına ve ölmesine neden olan bu hastalık genellikle sonbahar aylarında yerel salgınlar şeklinde yayılır ve 40 dereceye ulaşan ateş, şiddetli baş ağrıları ve sırt ağrıları gibi belirtilerle başlar, 4-5 gün içinde kasların felç olması ile sonuçlanır. Bu hastalığa neden olan ... Devamını Oku »

Bebeklerde refleks gelişim

Bir çocuğun normal gelişiminde relex ve reaksiyonlar gereklidir. Bu refleksler ile oluşan cevaplar çocuğu dönme oturma, emekleme ve ayakta durma gibi motor gelişimin basamaklarına hazırlar. Normal gelişimde primitif refleksler zamanla kaybolarak yerini düzeltme ve denge reaksiyonlarına bırakırlar. Üst motor merkezlerin bu refleksler üzerinde ki inhibisyon kontrolü bozulur veya gecikirse primitif paternler üstünlük kazanır. Moro refleksi, kavrama refleksi, arama ve emme ... Devamını Oku »

Bacak kasları

Bacak bölgesi kasları, diz eklemi ile ayak bileği eklemi arasında yer alan kaslardır ve ön bölge, lateral bölge, arka bölge olmak üzere 3 grupta incelenir. Ön grupta yer alan kaslardan M.tibialis anterior kası ayağa ekstansiyon ve inversiyon hareketlerini yaptırır. M.ekstensor digitorum longus kası ayak bileği ekleminden sonra 4 tendona ayrılır ve her bir tendon 2-5.parmaklara kadar uzanır. Bu sayede bu ... Devamını Oku »

Theraband ile güçlendirme

Vücutta bir çok hastalık sonucu ortaya çıkabilecek kas kuvvet kayıpları, verilecek egzersiz programları ile ortadan kaldırılır. Bu egzersizler için bir çok yöntem ve alet kullanılmakla birlikte hepsini birbirine karşı bir dezavantajı ve avantajı vardır. Örneğin bu yazımızda değineceğimiz theraband’lar ucuz ve kullanımının kolay olması gibi avantajlarının yanı sıra hareketin son noktasında direncinin artması nedeni ile hastanın hareketi tamamlayamaması dezavantajına da ... Devamını Oku »

Dambıl ve kum torbaları ile egzersiz

Mekanik dirençli egzersizler, ucuzdan pahalıya, basitten karmaşığa, küçükten büyüğe doğru sıralanan birçok alet yardımı ile yapılabilir. Egzersiz programında ki direncin el ile uygulanması yerine mekanik aletlerin kullanılmasının daha avantajlı olduğu bilinmektedir. Ayrıca hastanın egzersiz programına başlamadan önce ki ve sonra ki durumu arasında ki farkla gelişimde gözlenebilir. Bu yazımızda dambıl, kum torbası ve ağırlık botları gibi serbest ağırlıklar ile yapılan ... Devamını Oku »

İzometrik egzersizler

İzometrik egzersizler; basit, etkili, az zaman harcayan ve alet gerektirmeyen egzersizler olmaları açısından pratikte en çok kullanılan egzersizlerdendir. Hareket açığa çıkmadan, kasların kasılarak çalıştırılması olarak tanımlanabilir. Bu egzersizler kontrol altında artritli hastalar, kaza veya ameliyat sonrası uzun süre yatan hastalar, izotonik egzersizin başta kontraendike olduğu durumlar ve akut ağrılı olgularda kullanılır.  Egzersizler yatma, oturma veya ayakta durma gibi tüm pozisyonlarda ... Devamını Oku »

Hidrosefali ve tedavisi

Beyin ve spinal kord çevresinde ki subaraknoid boşluk serebrospinal sıvı(BOS) ile doludur. Bu boşluğun alt sınırı L2’ye kadar uzanır. Beyin subaraknoid boşluk nedeni ile askıda gibidir. BOS, beyinde ki 4 ventrikülde her gün yapılarak subaraknoid boşluğa geçer burada dolaşarak venlerden absorbe edilir ve kana karışır. BOS’un subaraknoid boşlukta dolaşmasını engelleyen herhangi bir tıkanma, bu sıvının ventriküllerde birikmesine sebep olur ve ... Devamını Oku »

Kalça kasları

Kalça bölgesi, gluteal bölge olarak isimlendirilir ve yukarıda crista iliaca ve aşağıda M.Gluteus maksimus’un alt kenarının oluşturduğu sulcus glutealis arasında ki bölgeye denir. Gluteal bölgenin yüzeyel fasyası çok kalın ve yağlıdır. Kalça bölgesine genel olarak şeklini M.Gluteus maksimus kası verir. M.Gluteus maksimus kası ıyluğa ekstansiyon yaptıran en önemli kastır. Ayrıca dış rotasyon, üst lifleri sayesinde abdüksiyon, alt lifleri sayesinde addüksiyon ... Devamını Oku »

Omuz için egzersizler

Omuz eklemi vücudun en hareketli eklemlerinden birisi olduğu için oluşabilecek eklem hareket açıklığı kayıplarında günlük yaşamda oldukça büyük sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Adeziv kapsülit, bursit, artrit gibi birçok hastalıklardan ve ağrılı durumlardan kaynaklanan bu kayıplarda uygulanacak mobilizasyon teknikleri ve egzersiz tedavisi oldukça faydalı olacaktır. Bu yazımızda omuz eklemi için verilebilecek egzersizlere değineceğiz. 1)Hasta yüzü yatağa gelecek şekilde yatar ve hasta taraf ... Devamını Oku »

Alzheimer nedir?

Alzheimer, progresif zeka bozulması ile sonuçlanan progresif dejeneratif bir hastalıktır. 1906 yılında aynı isimli bir Alman nörolog tarafından tanımlanmıştır. Literatürde Alzheimer Disease ve Senile Demans isimleri ile de bilinmektedir. En sık görülen demans (bunama) tipidir. 65 yaşın üstünde her 10 kişiden birinde görülmektedir. Kadınlarda daha sık görülür ve aileden 1.derece akrabalarında bu hastalık olan kişilerde risk 4 kat daha artmaktadır. ... Devamını Oku »