Pulmoner R.

Göğüs cerrahisi sonrası fizik tedavi

Cerrahi hastalarında postoperatif pulmoner komlikasyonlar,hastaların morbidite ve mortalitelerini yakından etkilemektedir. Özellikle genel anestezi altındaki cerrahi girişimlerden sonra pulmoner komplikasyon gelişme riski fazladır! Genel anestezi,öksürme refleksini inhibe eder ve siller aktiviteyı azaltır.Bu yüzden pulmoner sekresyonlarda artış ve bunun atılmasında zorluk ortaya çıkar. Bunun yanında İnsizyon ağrısı sebebiyle öksürmek istemezler Post operatif akciğeri etkileyen diğer faktörler şöyledir; -Anestezi;mukus transportu azalır -Operasyonun uzun ... Devamını Oku »

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)

KOAH, “ Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı” isminin baş harflerinden oluşan kısaltılmış bir hastalık ismidir. KRONİK kelimesi uzun süredir devam eden anlamındadır, OBSTRÜKTİF kelimesi tıkayıcı anlamındadır ve bu hastalıkta nefes borularının (bronşların) tıkandığını göstermek için kullanılır. Bu nedenle hastalığı “Uzun süredir bronşlarda tıkanmaya neden olan  bir hastalık” şeklinde tarif edebiliriz. Bu hastalığın en kötü yanı, bronşlarda oluşan tıkanmanın bir daha düzelmemesi ... Devamını Oku »

Yabancı cisim aspirasyonu

Solunum yollarına yabancı bir cisim kaçması olarak kısaca tanımlayabileceğimiz Yabancı cisim aspirasyonu, trakea seviyesinde tama yakın tıkanıklık meydana getirdiğinde ölümcül akut solunum yetmezliğine (asfiksi) neden olur. Buna karşın trakeabronşial ağacın daha  aşağı seviyelerine ilerleyebilen yabancı cisimler tıkadığı bölgenin distalinde havalanmanın bozulmasına ve enfeksiyona zemin hazırlayıcı etkisine bağlı olarak aspirasyon pnömonisine neden olmaktadır. Yabancı cisim aspirasyonları bunun yanında özellikle 1-3 yaş ... Devamını Oku »

Plörezi ve tedavisi

Plevra,akciğer ve göğüs boşluğunu örten bir zardır. Visceral ve paryetal zarlar olarak isimlendirilir. Akciğer dış yüzünü ve göğüs duvarı iç yüzünü saran bu zarlar arasında kalan boşluğa, sıvı birikmesine plörezi denir. Normalde, bu iki zar arasında çok az (20 ml) sıvı bulunur. Birçok akciğer veya akciğer dışı hastalığa bağlı olarak, ya sıvının salınımının artması veya geri emiliminin azalmasına bağlı olarak bu zarlar arasında sıvı ... Devamını Oku »

Pnömoni nedir?

Halk arasaında Zatürre olarak bilinen Pnömoni akciğerlerin klinik ve radyolojik konsolidasyon bulgularıyla karakterli inflamasyonudur. Şimik ve radyasyon gibi infeksiyon dışı nedenlere bağlı ise pnomonitis adı verilir. Solunum yolları mekanik savunma barajının bozulması. obstrüktif pnömonitis. üst solunum yollarında kronik süpürasyonların bulunması, akciğer parankiminin ödemli olması, sık geçirilen viral infeksiyonlar, organizmanın spesifik ya da nonspesifik direncinin kırılması pnömonilerde hazırlayıcı faktörlerdir. Lober, lobüler ... Devamını Oku »

Aspergiloz nedir?

Aspergillosis (veya aspergilloz), Aspergillus cinslerinin neden olduğu bir hastalık grubudur. Belirtiler arasında ateş, öksürük, göğüs ağrısı veya nefessizlik olabilir, bunlar başka hastalıklarda da görüldüğü için tanı koymak zordur. Bağışıklık sistemi zayıflamış veya başka akciğer sorunları olan hastalar buna müsaittir. Aspergillosis’e neden olan Aspergıllus,hemen hemen her yerde bulunan bir mantar çeşididir. Bu mantar türleri toprakta ve çürümüş organik materyallerde bulunurlar. Bunlara ... Devamını Oku »

Meslek hastalıkları ve tedavisi

Belirli mesleki koşulların zamanla, tekrarlayıcı ve devamlı etkileri sonucu oluşan hastalıklardır. Meslek Hastalıklarının Özellikleri şunlardır; Kendine özgü klinik bir tablo,iyi belirlenmiş hastalık etkeni (fiziksel, biyolojik, kimyasal v.b.),hastalık etkeni veya metabolitinin biyolojik ortamda bulunuşu (kan, idrar v.b.),hastalığın deneysel olarak oluşturulabilmesi,en önemli özellik hastalığın o meslek grubunda insidansının yüksek olmasıdır. Meslek hastalıkları Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü’nde 5 grupta gösterilmiştir. -Kimyasal maddelerle olan MH ... Devamını Oku »

İnspiratuar kas eğitimi

Bu sistematik derleme inspiratuar kas eğitiminin (İKE), inspiratuvar kas kuvvet enduransını, mekanik ventilasyondan ayırmanın kolaylaştırması, sağkalımı artıracağını, tekrar yapılacak entübasyon mekanik ventilasyon yapılan kişilerin trakeostomisini azaltıp azaltamayacağını araştırmaktadır. Bu derlemeye İKE ile sham ve kontrol grubunu karşılaştıran çalışmalar dahil edilmiştir. Toplamda 150 katılımcıdan oluşan 3 çalışma incelenmiştir. Çalışmalar, eğitime başlama süresi, kullanılan cihazlar, eğitim protokolleri ve sonuç ölçümleri açısından değişiklik ... Devamını Oku »

Amfizem ve tedavisi

Amfizem terminal bronşiollerin distalinde kalan kısmın genişlemesi ve alveol duvarlarının harabiyeti ile karakterize bir solunum hastalığıdır. Resprituar bronşiollerde ki genişleme aormaldir. Hasta nefes alır ama bu genişlemeden dolayı aldığı nefesi rahat bir şekilde geri veremez. Sigara,enfeksiyon,çevre koşulları, alfa1 antitripsin eksiliği hastalığın tetikleyici nedenleri arasında yer alır. Solunum yollarında daralma genel olarak bronşiollerde başlar. Sekresyon, infeksiyon gibi nedenler bronşiollerin iltihabına, daralmasına, ... Devamını Oku »