Pulmoner R.

Astım tedavi ve rehabilitasyonu

Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, antiinflamatuar etkileri ile uzun süreli tedavide kullanılan kontrol edici ilaçlar ve hızlı etkileri ile bronkokonstriksiyonu düzelten rahatlatıcı ilaçlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Güncel tedavi yaklaşımı astım kontrolü odaklı olan astım tedavi anlayışıdır.Tedavi yaklaşımı, kontrol sağlanabilmesi için tedavi yoğunluğunun arttırılabildiğini yansıtan beş basamak şeklinde düzenlenmiştir. Tüm basamaklarda gerektiğinde kullanılmak üzere rahatlatıcı bir ilaç verilmelidir. 2. basamaktan 5. ... Devamını Oku »

Astım nedir?

Astım öksürük, nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi belirtilerle ortaya çıkan kronik bir akciğer hastalığıdır. Hastalığın nedeni akciğerde hava yollarının kronik enflamasyonu sonucu bronş isimli hava keseciklerinin harabiyete uğramasıdır. Zarar geren bronşlarda bronkospazm meydana gelerek hastalarda solunum güçlüğü yaratmaktadır. Bronşlarda değişik uyarıcılara karşı intermittant ve değişik boyutlarda bir daralma vardır. Bu nedenle hastada havasızlık hissi, dispne ve hırıltılı solunum oluşur. ... Devamını Oku »

Astım ve patogonezi

Astım hava yollarının kronik enflamatuar bir hastalığıdır. Bu enflamasyonun oluşmasında mast hücreleri ve eosinofiller başta olmak üzere lenfosit ve monositlerin önemli rolleri vardır. Bu hücrelerden salgılanan sitokinler bronş mukozasında epitel harabiyete yol açar. Enflamasyon ve epitel harabiyeti sinir uçlarının türlü etkenlerle aşırı düzeyde uyarılması yani bronş hiperreaktivitesi veya hava yolu obstrüksiyonuna yol açar. Astımda dispne, ortopne gibi solunum zorluklarının yanı ... Devamını Oku »

Astım ve risk faktörleri

Astım; mast hücreleri, eozinofiller ve T lenfositler başta olmak üzere pek çok hücresel elemanın rol oynadığı, havayollarının kronik inflamatuar bir hastalığıdır. Kronik inflamasyon havayollarında aşırı duyarlılığa yol açarak ataklar halinde gelen öksürük, hışıltılı solunum, nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissine neden olur. Bu semptomlar genellikle gece veya sabaha karşı ortaya çıkar. Havayolu obstrüksiyonu değişik derecelerde olup, genellikle tedaviyle veya spontan düzelmektedir. ... Devamını Oku »

Kronik Bronşit hastalarına öneriler

Kronik bronşitli bir hastanın tedavisinde kullanılacak ilaçlar ve uygulanacak rehabilitasyon programının yanı sıra hastaların da alması gereken bazı önlemler vardır. Alınması gereken ilk önlem sigaranın bırakılmasıdır. Kronik bronşitin gelişmesinde sigaranın baş sorumlu olduğu genel olarak kabul edilen bir gerçektir. Uzun süre sigara içen bir hasta sigarayı bıraktığında ya da azalttığında özellikle sabah yataktan kalkınca yaşanan sıkıntılı öksürük nöbetleri ve çıkarılan ... Devamını Oku »

Kronik Bronşit tedavi ve rehabilitasyonu

Obstrüktif akciğer hastalıklarından olan kronik bronşit, sessiz başlayıp yavaş ilerleyen bir solunum sistemi hastalığıdır. Sigara, kirli hava ve tozlu ortamlarda çalışma gibi nedenlerle ortaya çıkan bu hastalık öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi şikayetlere neden olur. Daha önceki yazımızda geniş olarak ele aldığımız kronik bronşitin tedavisine bu yazıda değineceğiz.. Kronik bronşitli hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar hastanın ve hastalığın durumuna göre ... Devamını Oku »

Kronik Bronşit nedir?

Kronik bronşit, ardı ardına gelen 2 yılın en az 3 ayında öksürük, balgam çıkarma ve ilerleyici dispne gibi belirtilerle görülür. Solunum yollarında oluşan iltihap, hücre infilitrasyonu ve ödem; obstrüksiyona ve hava akımının güçlüğüne neden olur. Kronik bronşit sinsi başlar ve uzun süre hiç belirti vermeden ilerler, yıllar boyu süren ilerleme sonucunda hastalar ağır solunum zorluğu ile karşı karşıya kalır. Öksürük ... Devamını Oku »

KOAH tedavisi ve hastaya öneriler

KOAH yani Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, kronik bronşit ve amfizem nedenli hava akımı obstrüksiyonu ile karakterize yavaş gelişen, ilerleyici bir hastalıktır. Daha önce ki yazılarımızda detaylı olarak değindiğimiz KOAH’ın tedavi yöntemlerine ve hastalar için önerilere bu yazıda değineceğiz. KOAH kuşkusu olan bütün hastalara kesin tanı için spirometri yapılmalıdır. Spirometrik ölçümlerde FEV1/FVC oranının %50 olması KOAH tanısı koydurur. Ayrıca hastalara bronkodilatör ... Devamını Oku »

KOAH nedir? Neden oluşur?

KOAH, hava yollarında kronik ve ilerleyici daralmayla seyreden bir hastalıktır. Klinikte kronik öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı belirtileriyle tanınır. Bu klinik belirtileri gösteren hastalar, tarihi seyir içerisinde amfizem, kronik bronşit, obstrüktif bronşit gibi değişik isimlerle anılmıştır. KOAH terimini ilk kez 1964 yılında Burrows ve arkadaşları önermiştir. KOAH’ın tanımını, farklı solunum dernekleri çesitli şekillerde yapmışlardır. KOAH, “Kronik bronşit veya amfizeme ... Devamını Oku »

Solunum egzersizlerinin postür bozukluğuna faydası

Ekstremite hareketleri esnasında gövde postural kontrolünün şekillenmesinde nefes alma ve respiratuvar mekaniğin rolü genellikle gözden kaçmıştır. Torasik kifoz ve lumbal lordoz gibi postural bozukluklar da omuz ve bel ağrısı ile ilişkilidir. Bu çalışma, postüral düzgünlüğü arttırmak için respiratuvar kas egzersizlerini kullanmanın yararlarını belirlemek için yapılmıştır. Çalışmaya 26 sağlıklı kişi katılmıştır ve bu kişiler eşit bir şekilde egzersiz ve kontrol grubu ... Devamını Oku »