Ortopedik Rehabilitasyon

De Quervain Tenosiviti

De Quervain’s sendromu elde abductor pollicis longus ve ekstansor pollicis brevis tendonlarının overuse’a bağlı olarak meydana gelen iltihabıdır. Örgü, tığ, makas kullanma gibi el bileğinin tekrarlayan abdüksiyon-addüksiyon hareketleri nedeni ile oluşur. Özellikle ekstansiyon ve abdüksiyonda ki başparmağa direnç verildiğinde, yada tendon kılıfları palpe edildiğinde ağrı, hassasiyet, krepitasyon ve tendon kılıflarında sertlik yada kalınlaşma ile karakterizedir. Ayrıca Finkelstein testi de pozitiftir. ... Devamını Oku »

Legg Calve Perthes Ortezleri

Çok uzun yıllar önce tanımlanmasına rağmen etiyolojisi halen tam olarak bilinmeyen Legg Calve Perthes hakkında günümüzde hala çok farklı görüşler bulunmaktadır. 4-8 yaş hastalığı olan Legg Calve Perthes femur başının aseptik nekrozu ile karakterizedir. Erkek çocuklarda kız çocuklarına oranla 5 kat daha fazla görülür. Hastalığın 2 yıllık bir aktif süreci vardır, sonra kendiliğinden kaybolur. Normalde vücut ağırlığı 2 alt ekstremite ... Devamını Oku »

Legg Calve Perthes nedir?

Legg Calve Perthes, femur başının beslenme bozukluğuna bağlı olarak açığa çıkan bir çocukluk çağı hastalığıdır. Femur  başında görülen nedeni bilinmeyen kemik dokusu ölümü bu hastalığa neden olmaktadır. 1900’lü yılların başında ABD(Legg), Fransa(calve) ve Almanya(Perthes) da araştırmacılar tarafından ayrı ayrı tanımlanmıştır ve bu yüzden Legg Calve Perthes ismi ile anılmıştır. Günümüzde hastalık hakkında farklı görüşler mevcuttur ve tedavi de bu görüş ... Devamını Oku »

Rotator Cuff yırtığında rehabilitasyonun etkinliği

Rotator cuff kasları omuz eklemini saran ve humerusun caput humerisini cavitas glenoidales içinde sabitleyen 4 kastan meydana gelir. Supraspinatus, infraspinatus, teres minör ve subscapularisten meydana gelen bu kaslar omuzun rotasyonel hareketlerinden sorumludur. Golf, tenis benzeri zorlayıcı rotasyonel hareketlerin kullandığı sporlarda travmatik rotator cuff yırtıkları meydana gelebildiği gibi bu yırtıklar atravmatik olarakta meydana gelebilir. Hastalara yırtığın derecesine göre cerrahi önerilebilir, yada ... Devamını Oku »

Romatoid Artrit ve Osteoartrit'in farkları

Osteoartrit ve Romatoid Artrit klinik olarak bazı benzer özellikler gösterse de bir çok farklılıkları olan, birbiri ile sık karıştırılan iki romatizmal hastalıktır. Osteoartrit eklem kıkırdağından başlayan ve eklemlerde mekanik aşınmaya neden olan, halk arasında kireçlenme olarak bilinen hastalıktır. Romatoid Artrit ise eklemlerde iltihap şeklinde meydana gelir ve bozulmalara yol açar. Aşağıda bu iki hastalığın temel farklılıkları ele alınmıştır; Osteoartrit -Genellikle ... Devamını Oku »

Osteoporoz ortezleri

Osteoporozda spinal destekleri kifozun insidansını azaltmak, fleksiyonu kısıtlayarak frajil vertebralarda zorlanmayı ve anterior kamalaşmayı azaltmak, omurganın anatomik ekstrensek desteği olan erektör spinal kasların zayıflığı kompanze etmek, ağrıyı azaltmak, fonksiyonu artırmak gibi amaçlarla kullanılır. Osteoporoz tedavisinde spinal korseler üç evrede kullanılır. Akut evrede omurgayı ekstansiyon postüründe immobilize ederek ağrının azalmasını sağlayan ve istirahat süresini azaltan sert korseler kullanılır. Kronik evrede omurganın ... Devamını Oku »

Osteoporoz fizik tedavisi

Osteoporozda fizik tedavi ve rehabilitasyonun amaçları, kırık riskine karşı korunma önlemlerini almak, kemik kütle kaybını azaltmak, mevcut kemik kütlesini arttırmak, akut ve kronik ağrıyı kontrol etmek ve düzgün postürü korumaktır. Osteoporoz tedavisinde fizik tedavi modaliteleri ve egzersiz, gerek kemik kütlesinin korunması, gerekse semptomlara yönelik tedavinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Özellikle ağrı, postür bozukluğu, kas zayıflığı ve fraktürlerin neden olduğu sakatlıklar söz konusu ... Devamını Oku »

Osteoporoz nedir?

Osteoporoz düşük kemik kütlesi ve kemik mikromimarisinin bozulması ile karakterize, kırık riskinde artış ile sonuçlanan artmış kemik kırılganlığına yol açan sistemik bir iskelet hastalığıdır. Yeni tanımlamalarda kemik yoğunluğu ve kemik kalitesinin birleşmesini yansıtan kemik gücünün azalmasının kırık riskini artırdığı belirtilmektedir. Kemik yoğunluğu hacim başına mineral miktarını ifade eder. Kemik kalitesinde ise kemiğin mimari özellikleri ve kemik döngüsü, hasar birikimi  ve ... Devamını Oku »

Miyofasyal ağrı sendorumu tedavisi

Miyofasyal ağrı sendromu tedavisinin 2 ana hedefi vardır. Birincisi tetik nokta inaktive edilerek ağrı ve lokal kas spazmının azaltılması, ikincisi ise altta yatan nedeni ortadan kaldırmaktır. Eğer altta yatan etken ortadan kaldırılmazsa tetik nokta tamamen inaktive edilememektedir. Genel olarak 6 aydan daha az miyofasyal ağrı sendorumu olan kişilerde tedavi şansı daha fazladır. Kronik olan veya relaps gösteren kişilerde tedavi daha ... Devamını Oku »

Myofasial ağrı sendromu (MAS)

İskelet kası vücudun en çok yer kaplayan yapısıdır. Yaklaşık olarak vücut ağırlığının %50’sini oluşturmaktadır. Bu yüzdendir ki kas-iskelet sistemi ağrısı morbiditenin önemli nedenleri arasındadır . Ancak miyofasyal ağrı ve kas-iskelet sistemi ağrısı terimleri genellikle  birbirlerinin yerine kullanılsa da, bunlar birbiri ile karıştırılmamalıdır. Miyofasyal ağrı sendromu kas-iskelet sistemi ağrısının en sık nedenidir. Kas-iskelet sistemi ağrısı kas, kemikler, eklemler düzeyinde algılanan her ... Devamını Oku »