Ortopedik Rehabilitasyon

Patellofemoral ağrıda proksimal güçlendirmenin etkisi

Patellofemoral ağrı dizde yaşanan ve özellikle sporcularda sık görülen bir yakınmadır. Dizde her ne kadar menisküs ve bağ yaralanmaları sıklıkla bilinse de dizdeki en sık yakınma patellofemoral ekleme ait yakınmalardır. Patellanın aşırı kullanımı, patellanın altındaki yıpranma ve yırtıklar, patellanın arka yüzündeki kıkırdakta dejenerasyona yol açarak; diz ekleminde ağrı, güçsüzlük ve şişliğe yol açabilirler. Patellayı ve diz bükülürken patellanın içinde hareket ... Devamını Oku »

Subakromial Sıkışma Sendromu tedavisi

Subakromial sıkışma sendromunda konservatif tedavi; korunma, medikal tedavi, fizik tedavi ve egzersizlerden oluşur. Korunmada, rototor cuff ve subakromial bursanın sıkışmasına yol açacak hareketlerden  kaçınılması gerekir. Günlük yaşam aktiviteleri düzenlenir, özellikle baş seviyesinin üzerindeki hareketler engellenir. NSAİD’ler ağrı ve inflamasyonu kontrol altına almada oldukça etkilidir. Lokal kortikosteroid enjeksiyonları yaşlı hastalarda rototor cuff yırtığı varlığında bile enflamasyonu azaltabilir. Ancak rototor cuff tendonlarını ... Devamını Oku »

Subakromial Sıkışma Sendromu

Subakromial sıkışma sendromu, supraspinatus tendonu, subakromial bursa ve bisipital tendonun; humerus ile korakoakromial ark arasında sıkışması sonucu gelişir. Korakoakromial ark; korokoid çıkıntı, akromion ve korakoakromial ligamandan oluşan bir yapıdır. Subakromial sıkışma sendromu omuz ağrısının en sık nedenidir. Hastalık ilk olarak 1867’de Jarvaway tarafından fark edilmiştir. Daha sonra omuzun ağrılı hastalıkları periarthritis humeroskapularis (Duplay) hastalığı olarak tanımlanmaya başlandı. 1950‘den itibaren birçok ... Devamını Oku »

Subakromial sıkışma sendromu ve motor kontrol egzersizleri

Subakromial sıkışma sendromu, supraspinatus tendonu, subakromial bursa ve bisipital tendonun; humerus ile korakoakromial ark arasında sıkışması sonucu gelişir. Korakoakromial ark; korokoid çıkıntı, akromion ve korakoakromial ligamandan oluşan bir yapıdır. Subakromial sıkışma sendromu omuz ağrısının en sık nedenidir. Hastalık ilk olarak 1867’de Jarvaway tarafından fark edilmiştir. Daha sonra omuzun ağrılı hastalıkları periarthritis humeroskapularis (Duplay) hastalığı olarak tanımlanmaya başlandı. 1950‘den itibaren birçok ... Devamını Oku »

Total diz protezi ve CPM

Total diz protezi cerrahisi sonrası uygulanacak rehabilitasyon programlarında dikkatli ve yavaş normal eklem hareketleri, mobilizasyon yöntemleri, CPM (continious passive motion) veya elektroterapi ajanları yer almalıdır. Continious passive motion diz ameliyatları ya da kalça ameliyatları sonrasında ortopedistin isteğiyle kullanılmaktadır. CPM (continuous passive motion) sürekli pasif hareket cihazı bu ameliyatlar sonrası oluşabilecek hareket kısıtlılığını giderir. Ayrıca ağrı, ödem gibi etkileri azlatır. İnsizyon ... Devamını Oku »

Total Diz Protezi rehabilitasyonu

TDP ameliyatlarından sonra, eklem hareketliliğini artırmak , kas gücünü geliştirmek ve en erken dönemde mobilizasyonu sağlamak için rehabilitasyon çok önemlidir. Bu nedenlerle rehabilitasyon programına preoperatif dönemde başlamalıdır. Preoperatif dönemde rehabilitasyon programına başlamak, postoperatif rehabilitasyonu kolaylaştırmakta, hastanın iyileşmesini ve GYA’lerinde bağımsızlığını hızlandırmaktadır. TDP olgularında preoperatif değerlendirme kapsamında postür analizi, eklem hareket açıklığı, kısalık testleri, uzunluk ölçümleri, Q açısı tayini ve çevre ... Devamını Oku »

Total Diz Protezi (TDP)

Diz eklemi fleksiyon, ekstansiyon rotasyon hareketlerine ek olarak sınırlı varus-valgus hareketlerine izin veren polisentrik eklemdir. Diz ekleminin hareket yeteneği geniş olmakla birlikte ağırlık taşıması açısından da önemli bir rolü vardır. Artritik dizlerde, deformite ve fonksiyonlarının cerrahi olarak düzeltilmesi 19.yy.da başlamıştır. Diz ekleminin artroplasitisi ile ağrıda azalma, ekleme stabilize ile beraber hareketlilik kazandırma ve ekleme ait kötü postürü veya deformiteyi düzeltme ... Devamını Oku »

TKP sonrası rehabilitasyon

Post-operatif erken dönemde tüm olguların rehabilitasyonla beraber inzisyon sahasını bakımı, ilaç ve sıvı alınımı, diyet, aktivite, kan takibi, lab. testler ve fonksiyon açısından takip edildiği unutulmamalıdır. Bu nedenle doktor-fizyoterapist iletişimi çok iyi olmalıdır. Tedavide ilk hedef olası komplikasyonların engellenmesidir. Bunlar: diskolasyon, enfeksiyon, tromboembolitik vb. olaylarıdır. Post-operatif erken dönemde oluşan bu tür komplikasyonlar ilerlemiş yaş ve önceden var olan kalp, solunum ... Devamını Oku »

TKP (Total Kalça Protezi)

TKP kalça ekleminin her iki yüzeyinin yani femur baş ve acetabular bölümlerinin cerrahi replasmanı olarak tanımlanmaktadır. Osteoartrit, romatoid artrit, aseptik nekroz, ankiloz ve femur baş-boyunun çok parçalı kırıklarında TKP uygulanır. TKP uygulamalarında femur başı çıkarılarak yerine yapay bir femur başı konur, yapay femur başı acetebulum içerisine fikse edilir. TKP uygulamalarında kullanılan endoprotezler sementi ve biyolojik olmak üzere iki gruptur;   ... Devamını Oku »

Atroplasti nedir?

Artroplasti ( Arthroplasty ) ; ankiloz veya limitli olan bir ekleme yeniden hareket yeteneği kazandırmak amacıyla yapılan cerrahi işlem olarak tanımlanmaktadır. Suni eklem oluşturma işlemi veya biyolojik problemlerin mekanik yollarla çözümüdür. Artroplasti işleminde eklem hareketini eklem çevresi kas, ligament ve diğer yumuşak doku fonksiyonlarının restorasyonu amaçlanmaktadır. Artroplasti ilk defa 19. yüzyılın ikinci yarısında ankiloze eklemin rezeksiyonu ile başlamıştır. Fakat rezeksiyon ... Devamını Oku »