Ortopedik Rehabilitasyon

Rotator Cuff Rehabilitasyonu

Rotator manşet cerrahisi sonrası uygulanacak rehabilitasyon programında öncelikli amaç rotator cuff kaslarını ve çevre yumuşak dokuları korumak olacaktır. Özellikle ilk haftalarda yapılacak yanlış tedaviler hastaların yeniden cerrahiye gitmesine dahi neden olabilmektedir.  Daha sonra ağrıyı gidermek; enflasmasyonu azaltmak; ameliyatın hemen sonrasında omuz ve üst ekstremitenin diğer eklemlerini normal veya hedeflenen eklem hareket açıklıklarına kavuşturmak; omuz çevresi kas gücünü artırmak; skapulohumeral ritmi ... Devamını Oku »

Rotator Manşet Yırtığı

Anatomik olarak çok geniş hareket yeteneğine sahip olan omuz eklemi, zayıf bir eklem temasına sahiptir. Bu çok hareketli ve zayıf temaslı eklemin stabilizasyonu rotator cuff ismini verdiğimiz kaslarla desteklenir. M.supraspinatus, M.infraspinatus, M.subscapularis ve ve M.teres minör isimli bu 4 rotator cuff kası scapula kemiğinden başlayarak omuzda humerusun büyük ve küçük tüberküllerine yapışırlar. Omuz eklemini stabil etmelerinin yanı sıra omuzun abdüksiyonu ... Devamını Oku »

ACL Rehabilitasyon Protokolü

Ön çapraz bağ cerrahisi sonrası rehabilitasyon tedavinin vazgeçilmez bir unsurudur. Ön çapraz bağ ve dizin biyomekaniği, kinematiği, fonksiyonları ve doku kuvvetlerine ilişkin bilgilerin artmasıyla günümüzde “Fonksiyonel Rehabilitasyon” kavramı kabul görmektedir . Bu bağlamda rehabilitasyon programı mutlaka nöromuskuler eğitimi, koordinasyonu, dengeyi ve propriosepsiyonu , açık-kapalı zincir egzersizlerini, esneklik egzersizlerini, performans ve spora yönelik egzersizleri içermelidir. Ön çapraz bağ cerrahisi sonrası akut ... Devamını Oku »

Psöriatik Artrit Çeşitleri

Psöriatik artrit; reaktif artrit, AS gibi hastalıklarla beraber klinik özelliklerinden dolayı spondilartritler arasında sayılmaktadır. Psöriatik artritte görülen eklem tutulum şekilleri izole monoartritten ciddi erezyonla giden mutilan artrite kadar oldukça geniş yelpazededir. Hastalık periferal eklemlerin yanında aksiyal omurgayı da tutabilmektedir. En sık kullanılan sınıflama kriterleri Moll ve Wright tarafından geliştirilen, Psöriatik artriti 5 alt tipe ayıran kriterlerdir. Ayrıca bunların farklı subtipleri ... Devamını Oku »

Psöriatik Artrit

Psöriatik artrit , sedef hastalığı olarak bilinen ve bir cilt hastalığı olan psöriyazis ile birlikte görülen bir artrit çeşididir. Bu artrit çeşidi diğerlerine benzemekle beraber 5 farklı çeşidi bulunmaktadır. Bu artrit tiplerinin hangisinin ne sıklıkta görüldüğünü saptamak mümkün değildir. Ayrıca aynı hastada zaman zaman artritin tipi değişebilir ve bu 5 tanesinden her hangi birisine dönüşebilir. Bazı durumlarda gözde, aşil tendonunda ... Devamını Oku »

Medial Epikondilit nedir?

Medial epikondilit golfçü dirseği olarakta bilinen ve fleksör kasların yapışma yeri olan medial epikondilde şiddetli ağrı ile karakterize bir hastalıktır. Bu kaslar el bileğini bükmeye yarayan kaslardır ve eğer bu kasların sürekli kullanımı yada zorlayıcı kullanımı gibi durumlar varsa medial epikondilit gelişme riski fazladır. Bu hastalığa golf oynayanlarda sık rastlanması nedeni ile golfçü dirseği de denilmektedir. Ayrıca raket sporları yapanlarda, ... Devamını Oku »

Adheziv Kapsülit nedir?

Adheziv kapsülit, donuk omuz olarakta bilinen bir omuz eklemi hastalığıdır ve omuz ekleminin aktif-pasif bütün yönlere olan hareketlerinin kaybolmasıdır. Problem omuz ekleminde ki bir ağrı ile başlar ve hareketi kısıtlayan ağrı zamanla omuzun donmasına ve omuzda hiçbir hareketin yapılamamasına neden olur. Özellikle tedavi edilmemiş periartrit hastalığının ileri dönemde adheziv kapsülite dönüşmesi şaşırtıcı değildir. Hastalığın genel popülasyonda görülme sıklığı %2 dolaylarındadır ... Devamını Oku »

Lateral Epikondilit nedir?

Lateral epikondilit, lateral epikondil ve bilek ekstansör birleşme yerinde ağrıya yol açan tendinopatidir. El bileği ekstansiyonunu gerektiren aşırı yükleyici ve tekrarlayıcı hareketlerle ortaya çıkmaktadır. Tekrarlı ve aşırı yüklenme ile dokunun kuvvet, esneklik ve endurans toleransı aşılarak doku hasarı meydana gelir.  Lateral epikondilit ilk olarak 1873 yılında yazıcı krampı olarak tanımlanmıştır. 1883’te ise Major tenisçilerde ağrıya yol açan durum olduğunu belirtmiştir.  ... Devamını Oku »

Topuk Dikeni nedir?

Topuk dikeni tıp dilinde Plantar Fassitis olarak bilinir ve ayak tabanında şiddetli ağrı ile karakterize bir hastalıktır. Aşırı ayakta durma, ayak tabanının aşırı kullanımı gibi nedenlere bağlı olarak açığa çıkabilen bu durum sabahları uyanıldığında daha ilk birkaç adımda ayak tabanında ki dayanılmaz ağrı ile kendini belli eder. Çok fazla koşma ve zıplama, uzun süre ayakta durma ve ayak tabanını zorlayıcı ... Devamını Oku »

ESWT tendon iyileşmesinde etkili midir?

Vücut dışında oluşturulan ses dalgalarının çelik başlı bir apilikatör ile istenilen bölgesine verilmesi esasına dayanan ESWT topuk dikeni ve tendinit gibi bir çok ortopedik vakada kullanılmaktadır. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Tramvatoloji Anabilim Dalı’nda yapılan bir çalışmada ESWT tedavisinin tendon iyileşmesi üzerinde ki etkinliğini incelenmiş ve aşağıda ki verilere ulaşılmıştır; “Fleksor tendon yaralanmalarında karşılaşılan temel sorunlardan birisi olan tendon ... Devamını Oku »