Nöroloji&Nöroşirürji

Frenkel Koordinasyon Egzersizleri

Frenkel koordinasyon egzersizleri alt ekstremitenin inkoordinasyonu için kullanılan egzersiz programıdır. Egzersizler ismini programı geliştiren araştırmacının isminden alır. Prensip olarak üst ekstremitenin egzersizlerinden farkı yoktur ve genel koordinasyon test ve egzersiz prensipleri burada da geçerlidir. Bu egzersizlerden yola çıkarak her fizyoterapist kendi hastasına özel tedavi programını hazırlayıp uygulamadır. Serebellumun kontrolü altında olan koordinasyon, ekstrapiramidal sistemden de etkilenmektedir. Bu iki sistemin bozukluklarının ... Devamını Oku »

Progresif Musküler Atrofi nedir?

Progresif musküler atrofi nörolojik kökenli, alt motor nöronlarda progresif dejenerasyonla karakterize bir nöromusküler hastalıktır. Periferik sinirlerin motor liflerinde dejenerasyon gözlenir ve bu sinirlerin innerve ettiği kaslarda denervasyon sonucu paralizi ve nörojenik atrofi açığa çıkar. Sebebi tam olarak bilinmeyen progresif musküler atrofi hastalığının herediter kaynaklı olduğu düşüülmektedir. Her yaşta açığa çıkabilir, genelde doğumdan hemen sonra kas zayıflığı belirtileri görülür. Progresif musküler ... Devamını Oku »

Faset Eklem Sendromu ve tedavisi

Faset eklem sendromu, ekleminin dejeneratif ve travmatik nedenlere bağlı olarak belde lokal  ve/veya bacak ağrısı ile kendini gösteren klinik tablodur. Tüm kronik bel ağrılarının % 15’inin faset eklem kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Vertebral kolonda her bir hareket segmenti önde bir intervertebral disk ve arkada iki adet faset ekleminden oluşan  üç eklem kompleksinden meydana gelmektedir. Bu nedenle bu eklemlerden birinde meydana gelen ... Devamını Oku »

Epilepsi nedir?

Epilepsi beyinin elektrik dalgalarının aniden ve düzensiz bir şekilde boşalması sonucu meydana gelen bayılma, kaslarda kasılma, bilinç kaybı, ağızda köpürme gibi belirtileri olan klinik tablodur. Klinik açıdan fizyoterapi ile alakası olmasa da, Serebral palsi’li çocukların %50’sinde epilepsi nöbetlerinin görülmesi nedeni ile bir fizyoterapistin bu konuda geniş bilgiye sahip olması gerekir. Değişik nedenlerle beyinde nöronal hücrelerin anormal elektriksel  boşalımı ile ortaya ... Devamını Oku »

Servikojenik baş dönmesi tanı ve tedavisi

Servikojenik başdönmesi, dizziness ismi ile de bilinir, Vertigo ise dizziness’ın alt grubu olup vestibüler, görsel, somatosensoriyel sistemler arasındaki uyumsuzluk sonucu kişinin kendisinin veya nesnelerin hareketini hatalı algılaması ya da statik yer çekimi algısında hoş olmayan bir bozulma olarak ifade edilir. Tıpta en sık görülen şikayetler arasındadır. Dizziness vertigo, presenkop, dengesizlik, boşlukta olma hissi olmak üzere 4 kategoride incelenir. Hastalığın fizik ... Devamını Oku »

Servikojenik Dizziness nedir?

Dizziness dezoryantasyon duyusunun genel adıdır. Vertigo ise dizziness’ın alt grubu olup vestibüler, görsel, somatosensoriyel sistemler arasındaki uyumsuzluk sonucu kişinin kendisinin veya nesnelerin hareketini hatalı algılaması ya da statik yer çekimi algısında hoş olmayan bir bozulma olarak ifade edilir. Tıpta en sık görülen şikayetler arasındadır. Dizziness vertigo, presenkop, dengesizlik, boşlukta olma hissi olmak üzere 4 kategoride incelenir. Dizziness ve vertigo semptomları ... Devamını Oku »

Moro refleksi

Yenidoğan bir bebeğin doğumundan itibaren görülen yada belirli aylarda ortaya çıkan bazı refleksler vardır. Bu refleksler ile oluşan cevaplar çocuğu dönme oturma, emekleme ve ayakta durma gibi motor gelişimin basamaklarına hazırlar. Normal gelişimde primitif refleksler zamanla frontal lob tarafından baskılanarak kaybolurlar ve yerini düzeltme ve denge reaksiyonlarına bırakırlar. Moro refleksi, sıçrama refleksi ismi ile de bilinir. Gebeliğin 28.haftasında oluşan ve ... Devamını Oku »