Araştırmalar

TDP ve kalıcı ön diz ağrısı

Total diz protezi (TDP) dizin birincil osteoartrit tedavisinde etkili bir yöntemdir. TDP sonrası çözülmemiş başlıca problemlerden biri de kalıcı ön diz ağrısı (ÖDA)’dır. Bu çalışmadaki amaç TDP sonrası ÖDA için ikinci aşama prosedür olarak patellar yüzey yenilemenin klinik sonuçlarını değerlendirmektir. Patellar yüzey yenileme uygulanan 22 hasta (60 lı yaşlarda olan) geriye dönük olarak (62 ay takip) incelendi. TDP ve patellar ... Devamını Oku »

Nöropatik ağrı derecelendirme sistemi

Nöropatik ağrı, santral veya periferik sinir sistemindeki primer lezyonlara veya disfonksiyona bağlı olarak ortaya çıkan ağrı türüdür.Bilinen ağrı kesicilerle geçmeyen nöropatik ağrı, yanma, batma, karıncalanma, soğukluk ve kaşınma şeklinde belirti gösterir. Aşağıda ki makalede nöropatik ağrı değerlendirme yöntemleri incelenmiştir. “Nöropatik ağrının (NA) erken tanımlanması kritik bir öneme sahiptir, NA özellikle belirli bir hedefe yönelik tedavi gerektirir. NA’nın tanısı için bir ... Devamını Oku »

ACL grefti sonrası egzersiz yükü

ACL (Ön çapraz bağ) yaralanması dizde en sık görülen bağ yaralanmasıdır ve onarılmadığı takdirde dizde instabilite, erken dejeneratif değişiklikler ve menisküs yaralanmalarına sebep olur. ACL interkondiller çentik içinde ,lateral femoral kondilin medial duvarının en posterior kesiminde ,yarım daire şeklinde bir alandan başlar  ve anterior tibial eminentianın hafif antero-lateraline yapışır. Ön yapışma kenarı düz , arka kenar ise daireseldir. ACL tibianın femur ... Devamını Oku »

Tendon patolojileri ve yağlı dejenerasyon ilişkisi

Tendon patolojileri ve supraskapular nöropatiler üst ekstremitede sık karşılaşılan durumlardır. Aşağıda verilen makalede tendon patolojileri, yağlı dejenerasyon ve supraskapular nöropati arasında ki ilişki incelenmiştir. “Supraskapular nöropati (SSN)’nin tanı ve tedavisi ile ilgili bilgiler, son on yılda önemli ölçüde artmış olsa da; rotator manşet yaralanması, SSN ve rotator manşet kaslarının yağlı dejenerasyonu arasındaki olası ilişki tam olarak anlaşılmış değildir. Buna ek olarak, ... Devamını Oku »

Sporcularda teşhis edilemeyen konküzyon

Konküzyon kafa ve yüze gelen darbelerle olur. Konküzyon sözcüğü kafa travması sonucu oluşan hafif ve geçici fizyolojik serebral fonksiyon bozukluğunu ifade eder. Acil polikliniklerde görülen kafa travmala­rının çoğunluğu, bu tiptedir. Hafif kafa travmalı hastalarda genel­likle kısa süreli bilinç kaybı ve değişik sürelerde retrograt amnezi vardır. Bu hastalarda baş dönmesi ve bulantı hissi sık görülür. Ok-sipital bölge travmalarında geçici körlük ve ... Devamını Oku »

Osteoartritte PST etkili midir?

Periosteal Stimülasyon Tedavisi(PST) akupunktur iğneleri kullanılarak periosta yüksek frekanslı elektrik uyarımı sağlayan bir tekniktir. Bu PST nin öncelikli etkinliğinin periosta yakın sempatik liflerin uyarılmasıyla ortaya çıktığı öne sürülmüştür. Elektrik uyarımı pro-enflematuar sitokinlerin düzeyinde azalmayla birlikte endojen opoidlerin serbest bırakılmasıyla ilişkili olarak periferal reseptörler üzerinde anti-inflamatuar etkilere sahip olabilir. Bu randomize kontrollü klinik çalışmanın amacı, gelişmiş diz osteoartriti (OA) olan yaşlı ... Devamını Oku »

Glenohumeral instabilitede kasların rolü

Glenohumeral eklemdeki (GHE) instabilite, genellikle kriptojenik ağrı ve/veya ağrı hissi hatta yer değiştirme olarak bulunur. Tek yönlü veya çok yönlü tekrarlayan atravmatik hastalarda rotator manşet kaslarını güçlendiren egzersizlerden oluşan fizyoterapi, tedavinin ilk seçeneğidir. Bugüne kadar, uygunsuz aktivasyon düzeyleri veya başka aktivasyon zamanlamalarında, daha yüzeyde bulunan kasların, aslında glenohumeral eklem instabilitesinde istikrar bozucu bir rol oynayıp oynamadığı henüz netlik kazanmamıştır. Omuz ... Devamını Oku »