Araştırmalar

Serebral Palsi'de Uzay Terapisi etkili midir?

Cerebral Palsi’li çocuklarda uygulanan ve yeni sayılabilecek bir geçmişe sahip olan Uzay Terapisi’nin, bu çocuklarda oluşturduğu etkiler için çeşitli çalışmalar yapılmış ve bu tedavi tekniğinin olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Aşağıda bazı bilimsel makalelerin özet kısmı verilmiştir.   Makale başlığı:  Normal zekalı spastik CP’li çocuklara Adeli Suit Therapy’nin etkileri Yazarlar: Hamid Dalvand ve arkadaşları Yapıldığı yer: Vali-El Asr Rehabilitasyon Enstitüsü ... Devamını Oku »

Koordineli hareketlerde baş pozisyonu

İnsanlar, tüm vücudu ilgilendiren koordineli hareketleri (kayak, jimnastik, yürüme ya da araba kullanma gibi) yaparken başın pozisyonunu vertikal düzlemde tutma eğilimindedirler. Elin belirli objeye uzanması esnasında, merkezi sinir sistemi eli ve hedefi hem görsel hem de kinestetik referans çerçevesinde (her iki duyuyu kombine ederek değerlendirmek yerine) karşılaştırır. Bu çalışmada, kişilerden baş düz, yana eğik pozisyondayken, ellerini görmeden görsel bir hedefi yakalamaları ... Devamını Oku »

Siyatalji'de manuel terapinin etkisi

Sakroiliak eklem (SE) siyatalji olarak bilinen, diz altına yansıyan ağrının olası kaynağı olarak genellikle göz ardı edilir. Bu çalışmanın amacı prospektif olarak, fizyoterapinin, manuel terapinin ve eklem içi kortizon enjeksiyonunun SE ile ilgili bacak ağrısı olan hastalarda kısa dönem etkilerini belirlemektir. 51 hasta rastgele yöntem ile üç ayrı gruba ayrıldı. SE’den kaynaklanan bacak ağrısının teşhisi lomber omurlar, pelvis ve SE’nin ... Devamını Oku »

Boyun ağrısı ve kraniyo-servikal fleksiyon

Boyun ağrılı kişiler kranial-servikal fleksiyon testi (KSFT) yaptıklarında, derin boyun fleksörlerinin aktivasyonu azalır. Bu hareket egzersiz olarak kullanılırsa, boyun ağrısını azaltır ve boyun fleksörlerinin daha iyi koordine olmasını sağlar. Bu çalışma, 3 dakika boyunca yapılan kranial-servikal fleksiyonun erken dönem etkilerini karşılaştırmaktadır, egzersizin ilk 1 dakikası fizyoterapist yardımıyla yapılan grup(egzersiz grubu) ve pasif mobilizasyon ile birlikte yardımlı kranial-servikal fleksiyon yapılan grup ... Devamını Oku »

Farkındalık meditasyonu ile ağrı kontrolü

Farkındalık meditasyonu (FM) stres, anksiyete ve depresyon gibi durumların iyileşmesine katkısı olduğu belirtilmektedir. Son yıllarda FM’nun bilişsel ve emosyonel kontrol gibi mekanizmalarla ağrıyı azalttığı bulunmuştur. Ayrıca ağrının bilişsel modülasyonun dikkat, inançlar, ruh hali vb. birçok faktörden etkilenir. Son zamanlarda ortaya çıkan bilgiler göstermiştir ki bu faktörlerin ağrının modülasyonu ile ilgili olduğu düşünülen bilişsel faktörler ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu derlemenin ... Devamını Oku »

Sporcularda protein alımı ve toparlanma

Egzersizden sonra protein alınımı protein sentezinde (miyofibril protein sentezi) anahtar bir role sahiptir. Fakat kas sentezinde, tek bir zorlu egzersiz sonrası protein alınımının miktarı ve zamanlaması bilinmemektedir. Bu çalışmada çalışmaya katılan sağlıklı erkekler zorlu egzersiz sonrası 3 gruba ayrıldı. 1. gruptaki kişiler antrenmandan sonra her 6 saatte bir 2x40g whey proteini (BOLUS grubu), 2. gruptaki kişiler antrenmandan sonra her 3 saatte ... Devamını Oku »

Patellafemoral ağrı'da MET egzersizlerinin etkisi

Bu düşük kalitedeki randomize kontrollü çalışma yüksek şiddette, çok tekrarlı medikal egzersiz tedavisinin (MET) patellafemoral ağrı sendromlu (PAS) 40 hastada uzun dönemli etkilerini değerlendirmektedir. Hastaların takipleri 1 yıllık sürede birinci basamak sağlık hizmetlerinin yapıldığını fizyoterapi kliniklerinde yapılmıştır. PAS’lı 28 hasta takip değerlendirmelerini tamamladı, her bir grupta 14 hasta vardı, takiplerine gelmeyen hastalara ait veriler çalışma dışı bırakıldı. 12 hafta boyunca ... Devamını Oku »

Kol elevasyonunda kas aktiviteleri

Skapular posterior tilt (SPT) kol elevasyonunda önemlidir. Daha çok hareket açıklığının sonunda olur. SPT ile ilgili kaslar serratus anterior (ST) ve Trapez kasının alt parçasıdır (TA). Bu çalışma genç ve sağlıklı popülasyonda, kolun 90° üzerindeki elevasyonda, 4 SPT kuvvetlendirme egzersizlerindeki kas aktivitelerini değerlendirmektedir. Bu EMG çalışması aşağıda bahsedilen egzersizleri değerlendirmektedir, bu egzersizler kol baş üstünde pozisyonlanmışken, kol kaldırma egzersizleridir; 1. Duvara ... Devamını Oku »

İnme sonrası yürütücü fonksiyon

İnme sonrası (İS), kişilerde yürütücü fonksiyon ile fiziksel fonksiyon arasındaki ilişki tam araştırılmamıştır. İS sonrası daha kompleks fizyoterapi müdahaleleri büyük ölçüde kognitif yeteneklere ve özellikle de yürütücü fonksiyonlara ihtiyaç vardır. Bu enine-kesitsel çalışma, İS’li kişilerde yürütücü fonksiyon ile basit ve kompleks yürüyüş arasında ilişki araştırmayı amaçlamaktadır. İnme ile ilgili gönüllü yerel bir organizasyondan ve 2 hastanenin ayaktan hasta kabul bölümünden ... Devamını Oku »

Baş dönmesinin boyun ağrısı ile ilişkisi

Baş dönmesi olan hastalar boyun ağrısı ve sertliğinden şikayet ederler bunun tersine boyun ağrısı olan kişiler ise baş dönmesi ve denge bozukluğundan bahsederler. Bu görüşler boyun, baş dönmesi ve denge bozukluğu arasında önemli bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Boyun omurlarındaki proprioseptif reseptörler (paravertebral kaslar, faset eklemler v.b.) merkezi sinir sisteminin vestibuler ve vizüel alanları ile bazı bağlantılar yapar, bu da bu ... Devamını Oku »