Araştırmalar

ACL rekonstriksiyonu sonrası fonksiyonel performans

ACL (Ön çapraz bağ) yaralanması dizde en sık görülen bağ yaralanmasıdır ve onarılmadığı takdirde dizde instabilite, erken dejeneratif değişiklikler ve menisküs yaralanmalarına sebep olur. ACL interkondiller çentik içinde ,lateral femoral kondilin medial duvarının en posterior kesiminde ,yarım daire şeklinde bir alandan başlar  ve anterior tibial eminentianın hafif antero-lateraline yapışır. Ön yapışma kenarı düz , arka kenar ise daireseldir. ACL tibianın femur ... Devamını Oku »

Non-spesifik Bel Ağrısı ve Repozisyon Hatası

Bel ağrıları, çok çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan ve birçok insanın hayatının belli dönemlerinde yaşadığı bir sağlık problemidir. İntervertebral disk bozuklukları, eklem problemleri, kas dengesizlikleri gibi sorunların yanı sıra günlük hayatta yapılan iş ve alışkanlıklar nedeni ile vücut mekaniğinin yanlış kullanımı da bel ağrılarını tetikler. Aşağıda ki özeti verilen makalede non-spesifik bel ağrıları ve repozisyon hatası arasında ki ilişki ... Devamını Oku »

Patellar bantlamanın etkinliği

Patellar bantlama patellada meydana gelen yaralanmalar, ağrılı durumlar ve anatomik eksenden sapmalar gibi bir çok klinik olguda kullanılır ve kullanım amacına göre çeşitli şekillerde uygulanabilir. Aşağıda patellar bantlamanın etkinliği üzerine yapılmış bir araştırmanın özeti verilmiştir. Bu sistematik derleme ve meta-analiz patellar bantlamanın etkinliğini ve bu etkinliği açıklayabilecek olası mekanizmayı değerlendirmektedir.  Toplamda 20 çalışma belirlendi. Kişiye özel bantlama; McConnell konsepti kullanılarak, ... Devamını Oku »

Boyun ağrılarında PYA ve SAN

Boyun ağrıları çok çeşitli sebeplerle ortaya çıkan ve hemen herkesin hayatının belli bir döneminde yaşadığı sağlık sorunlarındandır. Boyun ağrıları kas kısalıkları, disk hernileri ve intervertebral disk problemleri gibi bir çok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi; hareket kısıtlılıkları ve baş ağrısı gibi bir çok soruna da zemin hazırlayabilmektedir. Aşağıda özeti verilen makale de boyun ağrılarının santralizasyon ve perifere yayılan ağrıyı ... Devamını Oku »

Kifoz depresyona neden oluyor

Vücudun normal eğriliklerinden birisi olan torak kifozun normalden daha eğri duruma gelmesine hiperkifoz ismi verilir ve çeşitli semptomlarla kendini belli eden klinik bir soruna yol açar. Hastalar sırtlarında ağrı, hareket yeteneklerinde azalma, kas kısalığı ve solunum zorluğu gibi sağlık problemleri yaşarlar. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma da yaşlılarda kifozun yol açtığı problemler incelenmiş ve şiddetli kifozun bu kişilerde düşme ... Devamını Oku »

Öğrencilerde omurga deformitesi sık görülüyor

İnsan vücudunun düzgünlüğünü sağlayan, kol ve bacaklara giden sinirlerin çıkış noktası olan omurga belirli bir anatomiye sahiptir. Günlük hayatta ki alışkanlıklar, ağır işte çalışma, hatalı yapıla sportif aktiviteler ve sistemik hastalıklar gibi bir çok nedenle omurganın bu normal yapısı kaybolabilmektedir. Sırt ve bel ağrıları, bel fıtığı, kifoz, skolyoz ve lordoz gibi sağlık problemleri omurga deformiteleri ile ortaya çıkarlar. Gazi Üniversitesi’nde ... Devamını Oku »

Öne eğik duruşta hareket ve kas aktivasyonu

Öne eğik duruş en çok tanımlanan, ağrısız asemptomatik kişilerde ve klinik bel ağrısı kişilerde en çok çalışılan konudur. Fakat öne eğik pozisyon hareket ve kas aktivasyonu açısından bugüne kadar tanımlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı öne doğru eğik duruşu eklem hareket açıklığı ve elektromyografik ölçümler ile belirtmektir. Çalışmaya 12 ağrısız asemptomatik erkek dahil edilmiştir. Eklem hareket açıklığı için torakal, lumbal ve pelvisteki ... Devamını Oku »

Sigara kemik metabolizmasını bozuyor

Sigara içme dünyada önlenebilir ölümlerin en büyük nedenidir. Birçok kronik hastalıklarla ilişkisinin yanı sıra, sigara yaşam kalitesini ve süresini tehlikeye atan önemli bir risk faktörüdür. Sigaranın kas-iskelet sistemi üzerinde zararlı etkileri vardır aynı zamanda çeşitli ortopedik bozukluklar ve cerrahi işlemlerin prognozunu da kötüleştirir. Sigara tüm iskelet sisteminde kemik kaybı gelişmesinde merkezi bir role sahiptir. Kemik kaybı; cinsiyet, kilo, BKİ ve ... Devamını Oku »

TDP ve kalıcı ön diz ağrısı

Total diz protezi (TDP) dizin birincil osteoartrit tedavisinde etkili bir yöntemdir. TDP sonrası çözülmemiş başlıca problemlerden biri de kalıcı ön diz ağrısı (ÖDA)’dır. Bu çalışmadaki amaç TDP sonrası ÖDA için ikinci aşama prosedür olarak patellar yüzey yenilemenin klinik sonuçlarını değerlendirmektir. Patellar yüzey yenileme uygulanan 22 hasta (60 lı yaşlarda olan) geriye dönük olarak (62 ay takip) incelendi. TDP ve patellar ... Devamını Oku »

Nöropatik ağrı derecelendirme sistemi

Nöropatik ağrı, santral veya periferik sinir sistemindeki primer lezyonlara veya disfonksiyona bağlı olarak ortaya çıkan ağrı türüdür.Bilinen ağrı kesicilerle geçmeyen nöropatik ağrı, yanma, batma, karıncalanma, soğukluk ve kaşınma şeklinde belirti gösterir. Aşağıda ki makalede nöropatik ağrı değerlendirme yöntemleri incelenmiştir. “Nöropatik ağrının (NA) erken tanımlanması kritik bir öneme sahiptir, NA özellikle belirli bir hedefe yönelik tedavi gerektirir. NA’nın tanısı için bir ... Devamını Oku »