Araştırmalar

ACL rekonstrüksiyonu sonrası Wii terapi ile standart rehabilitasyon protokolünün karşılaştırılması

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yapılan bir çalışma da Hamstringtendon grefti ile ACL rekonstrüksiyonu sonrası Wii terapi ile standart rehabilitasyon protokolü karşılaştırılmış, her  iki yöntemin birbirine göre avantajı olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın özet kısmı şu şekildedir; Ön çapraz bağ (ÖÇB) cerrahisi sonrası standart rehabilitasyon programı yerine veya birlikte Wii Terapi programının denge, kassal kuvvet, propriosepsiyon, koordinasyon ve reaksiyon zamanı üzerine etkilerini ... Devamını Oku »

Lateral Epikondilit’te Laser Etkili midir?

Lateral epikondilit tenisçi dirseği olarakta bilinen ve bilek ekstansör kaslarının aşırı kullanımı sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Özellikle lateral epikondil çevresinde şiddetli ağrılar ile karakterize olan bu hastalığın tedavisinde ESWT, elektroterapi ve laser gibi fizik tedavi teknikleri kullanılmaktadır. Uludağ Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma da 50 hasta üzerinde laser ve plasebo laser etkinliği araştırılmış, aşağıda verilen sonuçlar elde edilmiştir; Bu çalışma, ... Devamını Oku »

Bel ağrısı için cerrahiden önce egzersiz öneriliyor

Bel ağrısı günümüzde çoğu insanın karşılaştığı ve çözümü için ciddi zaman harcadığı bir sağlık problemidir. Bel ağrıları disk hernisi, stenoz, faset eklem, spondiloz, spondilolistezis ve benzer bir çok hastalığa bağlı olarak gelişebilmesinin yanı sıra; günlük hayatta yapılan iş ve aktivitelerden kaynaklı kas-iskelet sistemi problemlerinde de açığa çıkabilir. Bel ağrısının altında yatan nedene bağlı olarak ilaç tedavisi, egzersiz tedavisi, fizyoterapi ve ... Devamını Oku »

Hemipleji’de Botulinum Toksin Etkili midir?

Botulinum toksin, spastik kas içerisine doğal bir zehrin enjekte edilmesidir. Enjekte edilen sıvı ile kaslarda gevşeme, eklem hareket açıklığında artma ve fonksiyonel kapasitede iyileşme amaçlanır. Hemipleji tedavisinde sık kullanılan bu yöntemin hastalar üzerinde ki etkisi araştırılmış, aşağıda verilen sonuçlar elde edilmiştir; Spastisitesi olan hemiplejik hastalarda üst ekstremite proksimal kaslarına Botulinum toksin enjeksiyonun üst ekstremite fonksiyonları üzerine etkilerini araştırmak. Çalışmaya, pektoralis ... Devamını Oku »

Psikolojik Durum Ağrıyı Körüklüyor

Vücudun temel koruyucu mekanizmalarından olan ağrı çok çeşitli hastalıklarla birlikte ortaya çıkabilen bir durumdur. Genellikle ikincil olarak gelişen bir durumdur ve birincil olaya paralellik gösterir. Altta yatan ağrı nedeninin ortadan kaldırılması ağrının da ortadan kalkmasını sağlayacağı gibi, altta yatan nedenin daha kötü duruma gelmesi ağrıyı daha da körükleyebilir. Bunun dışında ağrı sosyal durum, psikolojik durum ve biyolojik durum gibi bir ... Devamını Oku »

Adheziv Kapsülit Tedavisinde Çeşitli Tekniklerin Karşılaştırılması

Adheziv kapsülit omuz ekleminin her yöne hareketlerinde meydana gelen hareket kaybıdır ve donuk omuz ismi ile bilinir. İlk belirtisi ağrıdır ve tedavi zamanında başlamazsa omuzda hiç bir hareket kalmayıncaya kadar ilerler. Clewley ve arkadaşları yaptıkları çalışma da adheziv kapsülit tedavisi için çeşitli teknikleri karşılaştırmışlardır. Aşağıda bu olgu sunumunun özeti verilmiştir; Bu olgu sunumunda, yazarlar evre 2 aşamasındaki adheziv kapsülitli 54 ... Devamını Oku »

Kuru iğneleme boyun ağrısında etkili midir?

Kuru iğneleme, MAS (Myofasial Ağrı Sendromu,Kas Romatizması),Baş ağrıları –Fibrositler,Disk hernisi (bel-boyun fıtığı) ,Bel,boyun ve sırt ağrıları,Spor yaralanmaları,Eklem problemleri ,Donuk omuz (frozen shoulder),Lateral ve medial epikondilit (Tenisçi ve golfçü dirseği),Duruş bozukluğuna bağlı ağrıları,Çene kilitlenmesi (TME disfonksiyonları) ,Kalça,diz ve ayak-ayak bileği problemleri ,Omuz,dirsek ve el bileği ağrıları ,Tendinit ve ligamentitler ,Topuk dikeni ,Kas spazmları gibi çok geniş bir yelpazede kullanılabilen, herhangi bir ilaç içermeyen fizik tedavi tekniğidir. Bu teknikte ... Devamını Oku »