Araştırmalar

Quadriceps yaralanmalarına bakış

Quadriceps kası yaralanmaları futbol gibi çok fazla topa vurma hareketi ve sprint gerektiren sporlarda çok sık olur, quadriceps kasının en çok yaralanan parçası ise rectus femoris’dir. Bu çalışmayı yapan araştırmacılar bu yaralanmanın nedenlerini, risk faktörlerini ve önleme stratejilerini araştırmak için literatürü gözden geçirmişlerdir. Rectus femoris kası yaralanmalarının nedeni çok faktörlüdür fakat başlıca nedeni topa vurma hareketi ve sprint’dir. Topa vurma ... Devamını Oku »

Eklem inhibisyonu ve Gluteal inhibisyon

Gluteal kasların azalmış aktivasyonu kalça ve/veya bel ağrılı kişilerde sık görülen klinik bulgulardır. Gluteal inhibisyon, kalça eklemindeki ‘artrojenik nöromuskuler inhibisyon’ (Aİ)’nun altta yatan çok sayıdaki klinik nedenlerinden biridir. Genel olarak, bu tür inhibisyonlara etkilenmiş eklem çevresindeki fleksör kas gruplarının aktivasyonu eşlik eder. şu ana kadar bunları destekleyen çalışmalar diz eklemi ile ilgili çalışmalardı. Bu çalışma intra-artiküler sıvı enjeksiyonundan sonra fonksiyonel ... Devamını Oku »

Osteoartrit’te manuel terapinin faydaları

Yapılan bir çok çalışmanın sonuçları göstermiştir ki manuel terapi Osteoartritli kişilerde hem kısa dönem hem de uzun dönemde ağrıyı azaltıp, fonksiyonu arttırmaktadır, fakat Mulligan metotu (hareket ile birlikte mobilizasyon) (MWM) diz Osteoartritli hastalarda tam olarak araştırılmamıştır. Bu çalışma, 10 diz Osteoartritli hastaya uygulanan MWM’nin tedaviden hemen sonra ve kısa dönem sonuçlarını araştırmaktadır. Hastalara (15 kadın, 4 erkek) MWM uygulandı ve ... Devamını Oku »

Uzun mesafe koşusu yaralanmaları-2

Bu makale uzun mesafe koşucularında çok sık görülen bacak yaralanmalarının anatomi ve biyomekanisi ile ilgilidir.* – Tibial ve fibular stres kırığı (koşucuların %3.3’ünde), tibial stres kırığı (tüm sporcularda görülen stres kırıkların %50’si) tipik olarak transvers düzlemde posteromedialdedir. Fibular stress kırıkları (%5-20) genellikle lateral malleolün 5-6cm üstünde olur. Kemk iyileşmesi ve yeniden şekillenmesini aşan tekrarlı mekanik stres mikro hasar başlayarak makro ... Devamını Oku »

Uzun mesafe koşusu yaralanmaları

Bu makale uzun mesafeli koşucularda sıklıkla görülen bacak yaralanmalarının anatomisi ve biyomekanisine odaklanmaktadır.   – Medial tibial stres sendromu (% 4.9) posteromedial tibia’da soleus ve derin fleksör kaslar ve aponevroz ile oluşan traksiyonla olur periostitis ya da kemik korteksine aşırı yüklenmesi ile oluşur. MTSS’li kişilerde artmıi ayak plantar fleksiyonu, pozitif naviküler drop azalmış kalça internal rotasyon görülür; ayrıca bu kişilerde ... Devamını Oku »

İnspiratuar kas eğitimi

Bu sistematik derleme inspiratuar kas eğitiminin (İKE), inspiratuvar kas kuvvet enduransını, mekanik ventilasyondan ayırmanın kolaylaştırması, sağkalımı artıracağını, tekrar yapılacak entübasyon mekanik ventilasyon yapılan kişilerin trakeostomisini azaltıp azaltamayacağını araştırmaktadır. Bu derlemeye İKE ile sham ve kontrol grubunu karşılaştıran çalışmalar dahil edilmiştir. Toplamda 150 katılımcıdan oluşan 3 çalışma incelenmiştir. Çalışmalar, eğitime başlama süresi, kullanılan cihazlar, eğitim protokolleri ve sonuç ölçümleri açısından değişiklik ... Devamını Oku »

Kalça kasları için spesifik egzersizler

Bu EMG çalışması gluteus medius (GM) ve gluteus maksimusun (SupGMx) superio parçası ile tensor fascia late’yı (TFL) karşılaştırmaktadır. Bu çalışma hangi egzersizin GM ve SupGMx’da yüksek EMG aktivitesi ve TFL’de düşük aktivitesi oluşturduğunu araştırmaktadır. Her üç kas da kalça abduktorüdür. Fakat, TFL kalça internal rotatörüdür ve aşırı internal rotasyon bir çok kas-iskelet sistemi rahatsızlığının bir faktörü olabilir. TFL, iliotibial band boyunca ... Devamını Oku »