ön çapraz bağ için arama sonuçları:

Ön Çapraz Bağ Kanlanması ve Nörofizyolojisi

Ö.Ç.B, dizin statik stabilizasyonunu sağlayan, tibianın femura göre öne kaymasını engelleyen tamamen intraartiküler bir yapı olup, hiçbir kapsüler bağlantısı olmayan tek diz ligamanıdır. Bu nedenle sağlam bir dizde palpasyon ile algılanması mümkün değildir. Ö.Ç.B’nin ortalama uzunluğu 38 mm. ve genişliği 11 mm’dir.  Kalınlığı 5±1 mm’dir.  Ö.Ç.B interkondiler çentikte femur lateral kondilinin medial yüzünde ve posteriorunda yer alan bir fossaya yarım ... Devamını Oku »

Ön çapraz bağ cerrahisi sonrası tekrarlama olasılığı

Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu (ÖÇBR) sonrası yoğun bir rehabilitasyon gerekir. Sonraki ipsilateral ya da kontralateral cerrahiler de istisna değildir. Neredeyse 1.000’e yakın katılımcının katıldığı bu prospektif kohort (ileriye dönük) çalışmasında, kısa dönem (cerrahiden 2 yıl sonra) ve uzun dönemde (cerrahiden 6 yıl sonra) tekrar yaralanma oranı ve risk faktörü tanımlanmıştır. 6 yıllık takipten sonra, hastaların %18.9’u ipsilateral tarafta en az ... Devamını Oku »

Ön çapraz bağ yırtığı

Ön çapraz bağ (ACL) diz ekleminde femur ve tibia kemikleri arasında uzanan diz eklemimin en önemli stabilizatörlerinden biridir. Lateral femoral kondilden başlayarak tibial tüberkül anterior-lateralina yapışan bu bağın esas görevi tibianın femura göre öne kaymasını önlemektir.   Devamını Oku »

İmmobilizasyona Bağlı Sorunlar

Uzamış yatak istirahatinin ilk etkileri kas iskelet sisteminde görülür. Osteoporoz, kas lifi atrofisi, kontraktür bunlar arasında yer alır. Normal eklemlerin 4 hafta immobilizasyonu sonucu yoğun konnektif doku formasyonu nedeniyle hareket kaybı görülmüştür. Kontraktürler immobilizasyona bağlı hareket kayıplarıdır ve hastada kontraktür oluşumuna neden olan öteki durumlara karşın, tek yaygın neden immobilizasyondur. 2-12 hafta arasındaki seri gözlemlerde, kontraktürün şiddetinde progresif bir artış ... Devamını Oku »

Kontraktür nedir?

Genel olarak kontraktürler eklem, kas ve yumuşak doku limitasyonlarının sonucu tam pasif hareket açıklığında eksiklik, EHA’da belirli yönlerde kısıtlanma olarak tanımlanır. Kontraktürler eklem kapsülü, yumuşak doku, kas-tendon birimi, deriden kaynaklanabilir. Kontraktür gelişiminde çeşitli patolojik mekanizmalar rol oynar. Yaygın mekanizmalardan biri fraktürlerin atele alınmasıdır. Öteki mekanizmalar arasında kas dengesizliği bulunan nöromüsküler hastalıklar, travma gibi ağrılı ekleme neden olan bozukluklar, otoimmün olaylardan ... Devamını Oku »

Lumbal Bölge Bağ ve Ligamanları

Ligamentler statik stabilizatörlerdir ve basit olarak eklem hareket açıklığını kısıtlarlar. Lomber omurganın ligamentleri multisegmental olabilir, lomber omurganın birçok seviyesine veya intersegmental ligamentlere bağlantı yapabilirler, komşu vertebraları bağlarlar. Lomber omurganın majör ligamentleri şekilde görülmektedir. Anterior longitudinal ligament: Bu multisegmental ligament vertebral cismin ön ve medial yüzlerini birleştirir ve bütün kolumna spinalis boyunca ilerler. Bu ligamentin majör görevi vertebral cismin anterior bölümünün ... Devamını Oku »

Diz Eklemi Bağları

Diz eklemi sinovyal ve bikondillar tip eklemdir.  Medial tibiofemoral, lateral tibiofemoral ve patellofemoral olmak üzere 3 eklemden meydana gelmektedir. Vücudun en büyük ve en komplike eklemi olmasının yanı sıra en sık yaralanan eklemidir. Oluşturduğu hareketler; yuvarlanma ve kayma hareketlerinin kombinasyonu şeklindedir. Diz eklemi izole olarak fleksiyon ve ekstansiyon ve bir miktar rotasyon ayrıca kalça eklemi ile birlikte rotasyon hareketlerini gerçekleştirir ... Devamını Oku »